1. Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với Chính sách bảo mật của Chúng tôi Khi bạn sử dụng dịch vụ của Chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những dữ liệu nào chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập và những gì chúng tôi làm với dữ liệu đó. Chính sách này có ý nghĩa quan trọng; chúng tôi hy vọng bạn sẽ dành thời gian để đọc cẩn thận.

2. Khi nào Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn?

2.1. Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn:

(a) Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Trang Web của chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với chúng tôi;

(b) Khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;

(c) Khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

(d) Khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoai (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email;

(e) Khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua trang web của chúng tôi hoặc sử dụng các dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Trường hợp này bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua tập tincookie mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với các ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi;

(f) Khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua trang web hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi;

(g) Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi;

(h) Khi bạn đăng ký tham gia một cuộc thi, game hoặc các sự kiện theo game;

(i) Trong quá trình bạn chơi game;

(j) Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

2.2. Khi bạn truy cập, sử dụng hoặc tương tác với Trang Web hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập những thông tin nhất định bằng cách thức tự động hoặc thụ động dùng các công nghệ khác nhau, các công nghệ này có thể được tải về thiết bị của bạn và có thể thiết lập hoặc sửa đổi cài đăt trên thiết bị của bạn. Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ Giao Thức Internet (IP), hệ điều hành máy tính/thiết bị di động và loại trình duyệt, loại thiết bị di động của bạn, đặc điểm của thiết bị di động, mã danh định duy nhất của thiết bị (UDID) hoặc mã danh định thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của bạn, địa chỉ của một trang web giới thiệu (nếu có), và các trang bạn truy cập trên trang web và các ứng dụng di động của chúng tôi và số lần truy cập. Chúng tôi chỉ có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin này cho Các Mục Đích (được định nghĩa dưới đây).

2.3. Các ứng dụng di động của chúng tôi có thể thu thập thông tin chính xác về vị trí của thiết bị di động của bạn bằng cách sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi, v.v. Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin này vì một hoặc nhiều Mục Đích, bao gồm, nhưng không giới hạn các dịch vụ dựa trên địa điểm mà bạn yêu cầu hoặc để cung cấp cho bạn những thông tin liên quan tới địa điểm đó hoặc cho phép bạn chia sẻ vị trí của bạn với những người dùng khác như là một phần của Dịch vụ của chúng tôi Đối với hầu hết các thiết bị di động, bạn có thể hủy việc cho phép chúng tôi thu thập thông tin về vị trí của bạn bằng cách sửa đổi lại mục cài đặt điện thoại. Nếu bạn có thắc mắc về cách vô hiệu dịch vụ định vị vị trí của bạn trên thiết bị di đông của bạn, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thiết bị di động hoặc nhà sản xuất thiết bị.

 

3. Chúng tôi thu thập thông tin gì của bạn?

Dữ liệu cá nhân mà Chúng tôi có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

• Họ tên;

• Địa chỉ email;

• Ngày sinh;

• Địa chỉ thanh toán;

• Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán;

• Số điện thoại;

• Giới tính;

Hoặc bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng nhập để sử dụng Các Dịch Vụ hoặc trang web của chúng tôi, và khi người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc trang web, cũng như thông tin về việc người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc trang web của chúng tôi như thế nào; và dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

 

4. Tài khoản

Để sử dụng các chức năng nhất định của Các Dịch Vụ, bạn sẽ phải tạo một tài khoản người dùng, việc này yêu cầu bạn phải gửi dữ liệu cá nhân nhất định. Khi bạn đăng ký và tạo một tài khoản, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi tên và địa chỉ email của bạn cũng như tên người dùng mà bạn chọn. Chúng tôi cũng yêu cầu những thông tin nhất định về bản thân bạn chẳng hạn như tuổi, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ chuyển phát, giấy căn cước có hình, chi tiết tài khoản ngân hàng, giới tính và sở thích của bạn. Sau khi kích hoạt tài khoản, bạn sẽ chọn một tên người dùng và mật khẩu. Tên người dùng và mật khẩu của bạn sẽ được sử dụng để bạn có thể truy cập và duy trì tài khoản của mình một cách an toàn.

 

5. Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi như thế nào?

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:

(a) Để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của bạn với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ;

(b) Để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy cập Các Dịch Vụ và trang web của chúng tôi, cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của bạn với chúng tôi;

(c) Để quản lý, điều hành, quản trị và cung cấp cho bạn cũng như tạo điều kiện cung cấp Các Dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, ghi nhớ ưu tiên của bạn;

(d) Để điều chỉnh trải nghiệm của bạn thông qua Các Dịch Vụ bằng cách hiển thị nội dung theo mối quan tâm và ưu tiên của bạn, cung cấp một phương thức nhanh hơn cho bạn truy cập thông tin tài khoản của bạn và gửi thông tin cho chúng tôi và cho phép chúng tôi liên hệ với bạn, nếu cần;

(e) Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;

(f) Để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối nào áp dụng;

(g) Để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;

(h) Để nhận dạng và/hoặc xác minh;

(i) Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch Vụ của chúng tôi hoạt động suôn sẻ;

(j) Để giải quyết hoặc tạo điều kiện dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) bạn hoặc thay mặt bạn;

(k) Để liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho bạn liên quan đến Các Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;

(l) Để thông báo cho bạn khi một người dùng khác đã gửi cho bạn một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét cho bạn trên Trang Web;

(m) Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, để cải thiện Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn;

(n) Để cho phép quảng cáo và các đợt kiểm tra và khảo sát khác, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng chơi game, và hiểu được trải nghiệm của họ với Các Dịch Vụ của Chúng tôi;

(o) Trường hợp bạn cho phép trước, vì mục đích tiếp thị, gửi cho bạn qua các phương thức liên lạc khác nhau chẳng hạn như đường bưu điện, email, các dịch vụ dựa trên địa điểm hoặc cách khác, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà Chúng tôi có thể hợp tác hoặc liên kết) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai.

(p) Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của bất kỳ điều luật hiện hành nào, các yêu cầu của chính phủ hoặc cơ quan quản lý của bất kỳ khu vực nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, đáp ứng các yêu cầu tiết lộ thông tin theo quy định của bất kỳ điều luật nào áp dụng cho Chúng tôi hoặc các công ty hay công ty liên kết của nó;

(q) Để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy chế;

(r) Để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc quản lý hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được chúng tôi áp dụng;

(s) Để kiểm tra Các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc hoạt động của Chúng tôi;

(t) Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với chúng tôi, và cho dù có nghi ngờ về những hoạt động bên trên hay không;

(u) Để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của bạn, cho dù là trong hay ngoài khu vực của bạn;

(v) Để xử lý yêu cầu xóa dữ liệu của bạn. Bạn làm điều này bởi một trong các cách sau đây:

 1. Gửi yêu cầu xóa tài khoản qua website Chăm sóc khách hàng của chúng tôi ở địa chỉ: https://cs.vtcmobile.vn/
  1. Truy cập trang gửi yêu cầu: https://cs.vtcmobile.vn/hc/vi/requests/new
  2. Chọn kiểu yêu cầu: Đăng nhập và Thông tin tài khoản.
  3. Điền các thông tin tài khoản của bạn được yêu cầu để chúng tôi xác thực.
  4. Trong ô nhập Mô tả. Ghi rõ yêu cầu: Xóa dữ liệu.
  5. Bấm nút "Gửi" để gửi yêu cầu lên hệ thống.
  6. Tài khoản và dữ liệu của bạn sẽ được xóa khỏi hệ thống trong 24 giờ làm việc.
 2. Gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 1104 của chúng tôi.
  1. Thực hiện cuộc gọi điện thoại đến số 1900 1104.
  2. Sau hồi chuông, bấm phím tùy chọn số 2 để kết nối đến nhân viên chăm sóc khách hàng.
  3. Nói với tổng đài viên là bạn muốn xóa dữ liệu của tài khoản và cung cấp các thông tin được yêu cầu để xác thực tài khoản của bạn cho Tổng đài viên.
  4. Nếu các thông tin bạn cung cấp được xác thực, yêu cầu xóa tài khoản của bạn sẽ được Tổng đài viên xác nhận.
  5. Tài khoản và các dữ liệu của bạn sẽ được xóa khỏi hệ thống trong 24 giờ làm việc.
Lưu ý: Tất cả dữ liệu trong game của bạn sẽ bị xóa và không thể khôi phục lại; bao gồm: nhân vật, các item và các sản khác của bạn trong game đó.

 

6. Chúng tôi bảo vệ thông tin khách hàng bằng cách nào?

Chúng tôi nỗ lực làm việc để bảo vệ người dùng của mình không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà chúng tôi nắm giữ. Cụ thể:
• Chúng tôi có sử dụng SSL để mã hóa nhiều dịch vụ của mình.
• Chúng tôi cung cấp cho bạn quy trình xác minh hai bước khi bạn truy cập Tài khoản
• Chúng tôi xem xét cách thực hành thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống.
• Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, nhà thầu và người đại diện của Chúng tôi truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho chúng tôi và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

 

7. Sự tuân thủ và hợp tác với các cơ quan quản lý

Chúng tôi thường xuyên đánh giá sự tuân thủ của mình đối với Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi cũng tuân thủ pháp luật của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Khi chúng tôi nhận được khiếu nại chính thức bằng văn bản, chúng tôi sẽ liên hệ với người đưa ra khiếu nại để tìm hiểu. Chúng tôi hợp tác với cơ quan quản lý thích hợp, bao gồm cả các cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương, để giải quyết bất kỳ các khiếu nại nào về việc chuyển dữ liệu cá nhân mà không thể giải quyết trực tiếp được với người dùng của mình

 

8. Các thay đổi

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách về sự riêng tư này khi không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và, nếu những thay đổi đó quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm cả, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của chính sách về sự riêng tư.

Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.